Daily Archives: 17/02/2024

Giáo Dục Môi Trường tại Cát Bà: Nâng Cao Ý Thức Bảo Tồn Trong Cộng Đồng

Giáo Dục Môi Trường (GDMT) đóng vai trò quan trọng trong việc tạo ra ý thức bảo tồn môi trường trong cộng đồng. Trong bối cảnh ngày càng gia tăng về ý thức bảo vệ môi trường và sự cần thiết của việc bảo tồn các nguồn tài nguyên thiên nhiên, Cát Bà - một đảo đẹp nằm trong Vịnh Hạ Long, Việt Nam - đang chú trọng phát triển [...]

By | 2024-02-17T09:37:47+07:00 February 17th, 2024|Tin tức|0 Comments