Hệ sinh thái 2018-02-09T08:33:54+07:00

ĐA DẠNG HỆ SINH THÁI

Khu DTSQ Quần đảo Cát Bà là những ví dụ nổi bật đại diện cho các quá trình tiến hóa sinh thái đang tiếp diễn tại vùng ven biển, hải đảo với sự đa dạng cao về các loài động vật, thực vật trên cạn và dưới biển. Tại quần đảo Cát Bà đã hình thành 07 hệ sinh thái nhiệt đới cận chí tuyến điển hình, bao gồm:

  • Hệ sinh thái rừng mưa nguyên sinh trên đảo đá vôi lớn nhất Việt Nam

  • Hệ sinh thái vùng triều với các khảm sinh vật bám đặc sắc

  • Hệ sinh thái rạn san hô phát triển bậc nhất Vịnh Bắc Bộ

  • Hệ sinh thái hồ nước mặn là hệ đặc thù thể hiện lịch sử tiến hóa của vùng biển tập trung cao ở Cát Bà – Hạ Long và một số ít nơi khác trên thế giới

  • Hệ sinh thái đáy biển tương đối bằng phẳng được bao phủ bởi khối nước biển với số lượng phong phú các loài sinh vật biển, bãi đẻ, vườn ươm tư nhiên quan trọng của khu vực vịnh Bắc Bộ.

  • Hệ sinh thái rừng ngập mặn lớn nhất ở đảo Việt Nam

  • Hệ sinh thái hang động trện cạn và hang ngầm nước ngọt

MỘT SỐ HÌNH ẢNH HỆ SINH THÁI