Nâng cao năng lực

//Nâng cao năng lực

Hỗ trợ Nâng cao năng lực

Về nâng cao năng lực Quản lý, bảo vệ Môi trường và Đa dạng sinh học tại Khu Dự trữ sinh quyển thế giới Cát Bà, Quần đảo Cát Bà, Bạch Long Vỹ năm 2017 I. Các hoạt động đã triển khai 1. Xây dựng, trình ban hành và ban hành theo thẩm quyền các văn bản, hướng dẫn về quản lý, bảo vệ môi trường và đa dạng sinh [...]

By | 2018-01-04T17:33:05+07:00 January 4th, 2018|Hỗ trợ, Nâng cao năng lực|0 Comments