Nhãn hiệu chứng nhận Khu DTSQ Cát Bà

/Nhãn hiệu chứng nhận Khu DTSQ Cát Bà
Nhãn hiệu chứng nhận Khu DTSQ Cát Bà 2018-02-09T08:44:13+07:00

Cat Ba Logo

GIỚI THIỆU CHUNG

Nhãn hiệu chứng nhận Khu DTSQ thế giới Quần đảo Cát Bà đã được Cục Sở hữu trí tuệ bảo hộ tổng thể; là biểu tượng (logo) của Khu DTSQ Cát Bà, lấy hình Voọc đầu vàng (Voọc Cát Bà) là điểm chính cùng các hình ảnh về dãy núi đá vôi màu xanh lá cây và hình ảnh nước biển. Ban quản lý Khu DTSQ Cát Bà cùng với Sở Du lịch xây dựng và đăng ký với Cục Sở hữu trí tuệ đưa vào bảo hộ và áp dụng Nhãn hiệu chứng nhận Khu DTSQ thế giới Quần đảo Cát Bà.

CÁC TIÊU CHÍ ĐỂ SẢN PHẨM HÀNG HÓA. DỊCH VỤ ĐƯỢC CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN:

 • Sản phẩm hàng hóa, dịch vụ thân thiện với môi trường, cải tạo tốt môi trường Khu DTSQ, an toàn, vệ sinh, có lợi cho sức khỏe người tiêu dùng;

 • Sản phẩm hàng hóa, dịch vụ có tỉ trọng lớn trong lĩnh vực kinh tế – xã hội của đảo Cát Bà;

 • Sử dụng lao động địa phương, hỗ trợ phát triển cộng đồng dân cư, giữ gìn cảnh quan, môi trường, bảo tồn các giá trị văn hóa truyền thống;

 • Đạt tiêu chuẩn chất lượng hàng hóa, được đăng ký tại cơ quan quản lý chất lượng hàng hóa, dịch vụ có thẩm quyền.

QUYỀN LỢI VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA CHỦ THỂ SỬ DỤNG NHÃN HIỆU

CÁC ĐƠN VỊ ĐÃ ĐƯỢC GẮN NHÃN HIỆU CHỨNG NHẬN KHU DTSQ

Thủ tục cấp mới hoặc gia hạn GCN quyền sử dụng NHCN.

Trình tự cấp quyền sử dụng NHCN.

  TCCN có trách nhiệm xem xét cấp quyền sử dụng NHCN theo các bước:

 • Tiếp nhận hồ sơ của tổ chức, cá nhân có yêu cầu.

 • Kiểm tra mặt hình thức, nếu hồ sơ đáp ứng các yêu cầu thì tiến hành vào sổ và viết phiếu hẹn trả kết quả. Trong trường hợp hồ sơ không đáp ứng các yêu cầu, nhân viên tiếp nhận hồ sơ phải có trách nhiệm hướng dẫn tổ chức, cá nhân thực hiện đúng các quy định.

 • Tổ chức đoàn thẩm định thực tế các đơn vị có đơn đề nghị đăng ký cấp quyền sử dụng NHCN.

 • Viết báo cáo kết quả thẩm định và ra quyết định cấp quyền hoặc gia hạn.

 • Lập GCN hoặc lập chứng nhận gia hạn, vào sổ theo dõi và trao GCN cho các tổ chức, cá nhân yêu cầu.

Thời hạn cấp, gia hạn GCN quyền sử dụng NHCN.

 • Trong vòng 15 ngày kể từ ngày nhận đơn đề nghị hợp lệ của tổ chức, cá nhân, cơ quan quản lý NHCN tiến hành kiểm tra thực tế hoạt động sản xuất kinh doanh của tổ chức, cá nhân yêu cầu và đánh giá chất lượng sản phẩm tại các cơ quan chức năng có thẩm quyền.

 • Trong thời hạn 15 ngày kể từ khi có kết quả kiểm tra thực tế hoạt động và đánh giá chất lượng sản phẩm, cơ quan quản lý NHCN phải ra quyết định cấp hoặc không cấp GCN quyền sử dụng NHCN. Trong trường hợp không được cấp phải nêu rõ lý do trả lời bằng văn bản.

 • Trong trường hợp đơn đề nghị gia hạn, đơn phải được làm theo mẫu và được người đại diện có thẩm quyền ký, đóng dấu hợp lệ. Đơn đề nghị gia hạn phải được gửi đến TCCN cùng với GCN đã cấp trước ngày hết hạn là 30 ngày. Nộp lệ phí gia hạn GCN quyền sử dụng NHCN theo quy định.

Mẫu đăng ký sử dụng nhãn hiệu chứng nhận Khu DTSQ Cát Bà