Daily Archives: 03/02/2024

Thiên Nhiên Hoang Dã Cát Bà: Sự Đa Dạng Trong Mắt Du Khách

Cát Bà, một hòn đảo nổi tiếng nằm trong quần đảo Vịnh Hạ Long, nổi tiếng với vẻ đẹp thiên nhiên hoang dã và sự đa dạng sinh học phong phú. Với một diện tích hơn 350 km², Cát Bà được coi là một trong những khu bảo tồn thiên nhiên quan trọng tại Việt Nam và là di sản thiên nhiên thế giới được UNESCO công nhận. Đảo Cát [...]

By | 2024-02-03T09:05:35+07:00 February 3rd, 2024|Tin tức|0 Comments