Đề cử Hạ Long – Cát Bà hợp thành di sản thế giới mới

//Đề cử Hạ Long – Cát Bà hợp thành di sản thế giới mới

Đề cử Hạ Long – Cát Bà hợp thành di sản thế giới mới

Phó thủ tướng Trần Hồng Hà yêu cầu hoàn thiện hồ sơ đề cử quần thể di sản vịnh Hạ Long – quần đảo Cát Bà là di sản thế giới, ngày 3/7.

Chi tiết  yêu cầu từ nhà nước

Phó thủ tướng yêu cầu UBND TP Hải Phòng chủ trì, phối hợp tỉnh Quảng Ninh nghiên cứu khuyến nghị của Hiệp hội Bảo tồn thiên nhiên thế giới (IUCN) đối với hồ sơ đề cử vịnh Hạ Long – quần đảo Cát Bà để đề nghị Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên Hợp Quốc (UNESCO) ghi danh di sản thế giới.

Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch được giao nhiệm vụ chủ trì, phối hợp Ủy ban quốc gia UNESCO Việt Nam chỉ đạo, hướng dẫn hai địa phương hoàn thiện hồ sơ đề cử theo quy định, kịp thời gửi IUCN.

Vịnh Lan Hạ Cát Bà

Vịnh Lan Hạ Cát Bà

Bộ cũng phối hợp các bộ, cơ quan liên quan hướng dẫn hai địa phương đề xuất, lập, thẩm định các dự án trong khu vực di sản thời gian tới, tránh nguy cơ ảnh hưởng giá trị nổi bật toàn cầu của di sản thế giới đã được UNESCO ghi danh, đúng pháp luật Việt Nam và Hướng dẫn thực hiện Công ước 1972 về việc bảo vệ di sản văn hóa và tự nhiên.

Quần đảo Cát Bà

Quần đảo Cát Bà tại TP Hải Phòng có 367 hòn đảo, được xếp hạng danh lam thắng cảnh quốc gia đặc biệt năm 2013. Vịnh Hạ Long được UNESCO công nhận di sản tự nhiên thế giới lần thứ hai năm 2020. Hai khu vực này tiếp giáp nhau, có cảnh quan thiên nhiên tương đồng.

Năm 2013, UBND TP Hải Phòng lập hồ sơ đề cử riêng quần đảo Cát Bà là di sản thiên nhiên thế giới theo tiêu chí đa dạng sinh học. Tuy nhiên, UNESCO lại khuyến nghị nối dài quần đảo Cát Bà với vịnh Hạ Long thành một quần thể di sản. Năm 2016, IUCN có công văn khẳng định cần thiết mở rộng vịnh Hạ Long với quần đảo Cát Bà để xây dựng hồ sơ đề cử di sản thế giới.

Năm 2021, Chính phủ giao Ủy ban quốc gia UNESCO Việt Nam chủ trì, phối hợp Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch tiến hành các thủ tục cần thiết gửi hồ sơ đề cử di sản vịnh Hạ Long – quần đảo Cát Bà tới UNESCO.

Nguồn: VnExpress

By | 2023-08-02T09:24:56+07:00 August 2nd, 2023|Tin tức|0 Comments

Leave A Comment