Daily Archives: 02/03/2024

Bảo Tồn Biển: Giải Pháp Nào Cho Các Vấn Đề Môi Trường Hiện Nay?

Môi trường biển đang đối mặt với nhiều vấn đề nghiêm trọng hiện nay. Một trong số đó là ô nhiễm nhựa, với hàng triệu tấn nhựa được đổ ra biển mỗi năm, gây ảnh hưởng đến đời sống sinh vật biển và cả con người. Ngoài ra, biến đổi khí hậu cũng là một vấn đề nghiêm trọng, gây tác động lớn đến hệ sinh thái biển, gây nổi [...]

By | 2024-03-02T09:15:55+07:00 March 2nd, 2024|Tin tức|0 Comments