Quỹ Phát triển bền vững Khu DTSQ Cát Bà 2017-10-23T14:38:18+07:00

Quỹ Phát triển bền vững Khu DTSQ Cát Bà

     Quỹ phát triển bền vững Khu DTSQ Cát Bà được UBND thành phố cho phép thành lập để thực hiện nhiệm vụ huy động, tiếp nhận các nguồn kinh phí của các tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài nhằm phục vụ cho hoạt động bảo tồn và phát triển bền vững Khu DTSQ quần đảo Cát Bà.

VỀ CƠ CẤU, CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA QUỸ GIAI ĐOẠN 2010-2016

 1. Giới thiệu

     Quỹ Phát triển Khu DTSQ Quần đảo Cát Bà được hình thành không vì lợi nhuận trên cơ sở vận động sự tự nguyện tài trợ ủng hộ của các tổ chức cá nhân trong nước và ngoài nước phucju vụ cho công tác bảo tồn và phát triển bền vững Khu DTSQ Cát Bà. Quỹ được khởi xướng bởi TS. Nguyễn Văn Thành, nguyên Bí thư Thành Ủy Hải Phòng, Trưởng Ban đầu tiên của Khu DTSQ Cát Bà (hiện nay ông là Ủy viên Trung ương Đảng, Thượng tướng, Thứ Trưởng Bộ Công an), và GS.TS Nguyễn Hoàng Trí, Tổng Thư ký Ủy ban Con người và Sinh quyển (MAB) Việt Nam, và sự ủng hộ của các lãnh đạo, cán bộ liên quan của thành phố Hải Phòng, Ban quản lý Khu DTSQ Cát Bà.

     Đây là sáng kiến hành động tiên phong của Khu Dự trữ sinh quyển thế giới Quần đảo Cát Bà, hưởng ứng lời kêu gọi từ Tuyên bố Madrid của Đại hội toàn cầu các Khu dự trữ sinh quyển thế giới lần thứ 3 tại Madrid (Tây Ban Nha), tháng 2/2008. Trong tuyên bố trên, các Khu DTSQ cam kết là cầu nối xây dựng những mối hợp tác lâu dài hiệu quả giữa chính quyền và doanh nghiệp trong lĩnh vực phát triển bền vững, thích ứng và giảm nhẹ biến đổi khí hậu.

     Quỹ Phát triển bền vững Khu DTSQ Quần đảo Cát Bà được Hội đồng Phát triển bền vững Thành phố Hải Phòng và Ủy ban Quốc gia Chương trình Con người và Sinh quyển (MAB) Việt Nam ký văn bản hợp tác xây dựng từ năm 2009. Ban quản lý Khu DTSQ Cát Bà đã chủ trì cùng Ủy ban Quốc gia Chương trình Con người và Sinh quyển (MAB) Việt Nam, Hội đồng Phát triển bền vững thành phố, Sở Nội vụ thành phố Hải Phòng xúc tiến các thủ tục thành lập và đưa vào hoạt động Quỹ Phát triển bền vững Khu Dự trữ sinh quyển thế giới Quần đảo Cát Bà. Quỹ được cấp Giấy phép thành lập và công nhận Điều lệ Quỹ tại Quyết định 537/QĐ-UBND ngày 07/4/2010 của Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng.

 1. Thông tin giao dịch của Quỹ:

     Quỹ có con dấu, tài khoản riêng, địa điểm giao dịch của Quỹ tại Văn phòng đại diện Ban Quản lý Khu DTSQ Quần đảo Cát Bà (tại Vườn quốc gia Cát Bà). Thông tin giao dịch của Quỹ như sau:

     Tên giao dịch: Quỹ Phát triển bền vững Khu DTSQ Quần đảo Cát Bà

     Địa chỉ giao dịch: Văn phòng đại diện Ban Quản lý Khu DTSQ Quần đảo Cát Bà (tại Vườn quốc gia Cát Bà), huyện Cát Hải, thành phố Hải Phòng

     Số tài khoản: 2108 2010 01425 Tại: Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Chi nhánh Cát Bà – Hải Phòng;

 1. Biểu tượng của Quỹ

     Biểu tượng của Quỹ: Lấy Logo của Khu Dự trữ sinh quyển Quần đảo Cát Bà đã được Cục Sở hữu trí tuệ, Bộ Khoa học và Công nghệ Việt Nam bảo hộ, hình ở giữa là Voọc Cát Bà, viền xanh và có chữ tiếng Anh.

 1. Các nhà tài trợ sáng lập Quỹ

     Quỹ được Tập đoàn Thép Việt Nhật khởi xướng, thỏa thuận cùng Ủy ban Quốc gia Chương trình Con người và Sinh quyển (MAB) Việt Nam và một số doanh nghiệp, cá nhân có tâm huyết về bảo tồn, bảo vệ môi trường tự nguyện đóng góp tài chính. Ban sáng lập viên thành lập Quỹ gồm:

 1. Công ty Cổ phần Thép Việt Nhật;
 2. Công ty Cổ phần Công nghiệp tàu thủy Shinec;
 3. Công ty TNHH Lê Quốc;
 4. Công ty TNHH Thép VPS-POSCO;
 5. Công ty TNHH Muối Khánh Vinh;
 6. Tổng công ty Xây dựng Bạch Đằng, Bộ Xây dựng;
 7. Công ty Điện chiếu sáng đô thị;
 8. Công ty Cổ phần Đầu tư Sao Đỏ.
 9. Tôn chỉ thành lập Quỹ

     Quỹ Phát triển Khu DTSQ Quần đảo Cát Bà được hình thành không vì lợi nhuận trên cơ sở vận động sự tự nguyện tài trợ ủng hộ của các tổ chức cá nhân trong nước và ngoài nước phù hợp với quy định của Pháp luật. Nguồn thu của Quỹ từ đóng góp tự nguyện, tài trợ hợp pháp của các tổ chức cá nhân trong và ngoài nước.

     Quỹ được sử dụng để chi giải thưởng sáng kiến, khen thưởng những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc đóng góp cho việc bảo tồn và phát triển bền vững Khu DTSQ Quần đảo Cát Bà đột xuất hoặc hàng năm. Quỹ có thể tài trợ một phần cho các chương trình, dự án, đề tài có khả năng thực thi mang lại giá trị khoa học thực tiễn, hiệu quả cho Khu DTSQ v.v.

 1. Các hoạt động cụ thể của Quỹ:

     Theo Điều lệ hoạt động của Quỹ, các hoạt động sau có thể được thực hiện:

     1) Hỗ trợ thực hiện việc bảo tồn và phát triển bền vững Khu Dự trữ sinh quyển Quần đảo Cát Bà theo quy định của pháp luật và Điều lệ Quỹ;

     2) Cho vay đầu tư;

     3) Hỗ trợ có hoàn lại vốn gốc;

     4) Nhận ủy thác và ủy thác cho vay, hỗ trợ;

     5) Tiếp nhận, quản lý và sử dụng các nguồn tài trợ, viện trợ từ các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước để phục vụ cho công tác bảo tồn và phát triển bền vững Khu DTSQ Quần đảo Cát Bà.

     6) Các hoạt động khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ Quỹ.

 1. Ban điều hành Quỹ

     Quỹ được điều hành bởi Hội đồng Quản lý Quỹ và Ban Giám đốc Quỹ.

 1. Kết quả vận động và sử dụng Quỹ giai đoạn 2010-2016:

     Tổng hợp Quỹ Phát triển bền vững Khu DTSQ thế giới Quần đảo Cát Bà đến ngày 30/6/2016 có số dư tài khoản: 475.014.535 đồng, bao gồm đóng góp, hỗ trợ của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước (Nguồn: Báo cáo của BQL Quỹ), cụ thể:

     1) Công ty cổ phần đầu tư Sao đỏ: 50.000.000 đồng;

     2) Công ty TNHH Thép VSCPOSCO           : 150.000.000 đồng;

     3) Công ty điện chiếu sáng Hải Phòng           : 50.000.000 đồng;

     4) Tổng Công ty xây dựng Bạch Đằng           : 50.000.000 đồng;

     5) Công ty Cổ phần xây dựng An Vinh: 30.000.000 đồng;

     6) Công ty TNHH Nhật Việt:             40.000.000 đồng;

     7) Giáo sư Ockie Boch, Đại Học Queensland: 28.072.335 đồng

     8) Cty CP Đầu tư Quốc tế Hùng Vương – Hùng Việt: 50.000.000 đồng

     9) Tiền lãi của Quỹ: 26.942.200 đồng

     Trước đó, Quỹ đã thực hiện tín thác triển khai tài trợ của 02 tổ chức cá nhân tài trợ cho các dự án của các cơ quan tại Khu DTSQ Quần đảo Cát Bà,  như sau:

 1. Văn phòng UNESCO Hà Nội: Tài trợ cho 05 nhóm học sinh đạt Giải thưởng UNESCO BRESS năm 2011 tại Khu DTSQ Cát Bà, trị giá: 5.000 USD (103.849.226 đồng) – đã chuyển giao toàn bộ cho Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Cát Hải (biên nhận ngày 24/8/2011).
 2. Nhóm nghiên cứu của Giáo sư Ockie Bosch và TS. Nam Nguyễn tài trợ để hoàn chỉnh nghiên cứu phát triển bền vững Khu DTSQ Cát Bà, trị giá 4.000 USD – đã thực hiện bằng chi phí mua vé máy bay cho 02 chuyên gia của nhóm nghiên cứu này từ Australia sang Cát Bà thực hiện nghiên cứu trong năm 2012.
 3. Nhiệm vụ thời gian tới

     Thời gian tới, Quỹ cần tăng cường hơn nữa hoạt động xúc tiến, vận động tài trợ từ các tổ chức trong và ngoài nước; hoàn thành Quy chế hoạt động và thực hiện các hoạt động cụ thể đóng góp cho bảo tồn và phát triển bền vững Khu DTSQ.