Khu DTSQ Cát Bà – Mô hình PTBV 2019-06-02T19:19:44+07:00