Cơ sở dữ liệu phân vùng (lõi, đệm, chuyển tiếp) 2017-10-23T13:58:08+07:00

Cơ sở dữ liệu phân vùng (lõi, đệm, chuyển tiếp)

     Tổng diện tích tự nhiên của Khu DTSQ Cát Bà là 26.241 ha, trong đó phần mặt đất (đảo) là 17.041 ha và phần mặt nước (biển) là 9.200 ha; chia thành các vùng Lõi, Đệm và Chuyển tiếp.

     – Vùng Lõi:

Khu DTSQ Cát Bà có 02 vùng lõi với tổng diện tích 6.500 ha, trong đó vùng lõi 1 có diện tích 5.300 ha thuộc VQG Cát Bà và vùng lõi 2 có diện tích 1.200 ha thuộc xã Gia Luận.

+ Vùng Lõi 1: Là phần chính của VQG Cát Bà, gồm một phần mặt nước Vịnh Lan Hạ (1.600 ha) [ảnh minh hoạ] và phần trên cạn (5.300 ha) là khu rừng nguyên sinh, rừng ngập nước trên núi, rừng Kim Giao, khu vực cây gỗ nhỏ, cây bụi và dây leo rậm trên núi đá vôi thuộc trung tâm Cát Bà, Khu vực này là nơi sinh sống của 40% quần thể Voọc Cát Bà với các hệ sinh thái tùng, áng, rạn san hô thuộc vùng lõi của Vườn quốc gia Cát Bà (loại trừ khu hành chính VQG, thung lũng và làng Việt Hải.

[ảnh minh hoạ]

+ Vùng lõi 2: có địa hình núi cao, hiểm trở phía Tây Bắc đảo Cát Bà, có diện tích phần mặt đất là 1.200 ha và 400 ha mặt nước thuộc địa phận xã Gia Luận tiếp giáp với xã Phù Long. Nơi đây là khu vực núi cao, địa hình hiểm trở, đa dạng sinh học cao, ít có sự can thiệp của con người, thảm thực vật gồm khu vực cây gỗ nhỏ, cây bụi và dây leo rậm trên núi đá vôi và là nơi có 30% các cá thể Voọc sinh sống. Khu vực này bao gồm bán đảo Hang Cái và một số đảo nhỏ phụ cận.

[ảnh minh hoạ]

     – Vùng đệm:

Khu DTSQ Cát Bà có 02 vùng đệm với tổng diện tích tự nhiên 7.741 ha, trong đó diện tích đất vùng dệm 1 là 4.800 ha, vùng đệm 2 là 141 ha, và diện tích mặt nước 2.800 ha.

+ Vùng đệm 1: có diện tích 7.600 ha được kéo dài liên tục và bao kín hai vùng lõi, bao gồm phần mặt đất 4.800 ha và 2.800 ha mặt nước. Phần mặt đất của vùng đệm 1 trải qua phần lớn địa phận xã Gia Luận (2680 ha), một phần xã Phù Long (1354 ha), một phần xã Hiền Hào (87 ha), thôn Hải Sơn và một phần xã Trân Châu (930 ha) và khu hành chính 1 của Vườn quốc gia Cát Bà. Diện tích 2.800 ha mặt nước trải dài từ bến đò Việt Hải đến giữa Vịnh Lan Hạ, khu Vạn Bội, Vạnh Hà.

[ảnh minh hoạ]

+ Vùng đệm 2: nằm trọn trong vùng lõi 1 gồm thung lũng chính và làng chính xã Việt Hải, có diện tích 141 ha hoàn toàn mặt đất.

[ảnh minh hoạ]

     – Vùng Chuyển tiếp:

Có 2 vùng chuyển tiếp, tổng diện tích 10.000 ha, trong đó mặt đất là 5.600 ha và mặt nước là 4.400 ha.

+ Vùng chuyển tiếp 1 có diện tích 8.700 ha (gồm 4.500 ha mặt đất và 4.200 ha mặt nước), bao gồm diện tích còn lại của 05 các xã Phù Long, Hiền Hào, Xuân Đám, Trân Châu và vùng biển phía đông Thị trấn Cát Bà (Bù Nâu, Áng Thảm, Cát dứa)

+ Vùng Chuyển tiếp 2 có diện tích 1.300 ha (gồm 1.100 ha mặt đất và 200 ha mặt nước), bao gồm vùng núi phía tây đỉnh Cao Vọng (322m), thung lũng và làng chính xã Gia Luận.