Cơ sở dữ liệu hợp tác quốc tế (Điều ước quốc tế, dự án hợp tác) 2017-10-23T13:59:27+07:00

Hợp tác quốc tế

Năm 2011, Thành phố Hải Phòng và Ban quản lý Khu DTSQ Cát Bà đã hợp tác với UNESCO Văn phòng Hà Nội, Ủy ban MAB Việt Nam, Hiệp hội quốc tế về Khoa học hệ thống (ISSS) chính thức khởi động Dự án ứng dụng Khoa học hệ thống vào quản lý các vấn đề phức hợp trong quản lý phát triển bền vững tại thành phố Hải Phòng, trong đó tiếp tục các hợp phần đang triển khai trong dự án Sử dụng Khu DTSQ Cát Bà là Phòng thí nghiệm học tập về Phát triển bền vững. Kết quả và các bài học từ dự án hợp tác này sẽ được trình diễn tại Hội nghị Quốc tế về Khoa học hệ thống lần đầu tiên được đăng cai tại Việt Nam (do Thành phố Hải Phòng chủ trì, tháng 7 năm 2013).

Một số dự án hợp tác quốc tế nổi bật:

  • Dự án UNESCO/MAB BREES (2011-2017): “Sử dụng Khu DTSQ vì An ninh Kinh tế và Môi trường“;
  • Dự án UNESCO/MAB NTFP (2009-2012): “Tập quán sử dụng tài nguyên thiên nhiên bền vững tại các khu DTSQ và Di sản thế giới tại Việt Nam“.
  • Dự án SIDA/MCD (2011-2013): “Nâng cao sức đề kháng và khả năng phục hồi trước biến đổi khí hậu của các Khu DTSQ biển và ven biển ở Việt Nam thông qua tăng cường quản lý tài nguyên thiên nhiên và phát triển bền vững sinh kế cộng đồng“.
  • Dự án PES/CDM với Công ty Điện lực Munster (Đức): Chi trả dịch vụ môi trường rừng và hấp thụ carbon tại VQG Cát Bà.
  • Dự án hợp tác với Đại học Turku (Phần Lan); ĐH Queensland (Australia)
  • Hợp tác giao lưu với các Khu DTSQ: Jeju (Hàn Quốc); Palawan (Phillipines); Noosa (Australia)
  • Ký Thỏa thuận hợp tác với Khu DTSQ Fountainebleau (Avon, CH Pháp) và Khu DTSQ Shinan Dadohae (tỉnh Jeollanamdo, Hàn Quốc)