Cơ sở dữ liệu Đa dạng sinh học 2017-10-23T13:57:28+07:00

Khu vực địa lý sinh vật:

Cát Bà nằm trong vùng địa sinh vật Ấn Độ – Mã Lai, có 2 phần mặt đất và biển, gồm các khu vực đại lý sinh vật đặc trưng sau:

Lịch sử sử dụng đất:

Trước đây đảo Cát Bà đất sử dụng cho nông nghiệp và lâm nghiệp, từ năm 1986 khi có quyết định thành lập Vườn quốc gia Cát Bà, phần đất do VQG Cát Bà quản lý đã được sử dụng cho bảo tồn và nghiên cứu khoa học.

Sau khi được công nhận là khu DTSQ thế giới năm 2004, với việc ban hành Quy chế quản lý Khu DTSQ Quần đảo Cát Bà, toàn bộ diện tích của khu vực được bố trí quản lý, sử dụng cho các mục đích bảo tồn, phát triển và hỗ trợ cụ thể theo mỗi phân vùng chức năng của  Khu Dự trữ sinh quyển./.